KLUB - AMK Hamry nad Sázavou - biketrial

Automotoklub Hamry nad Sázavou byl založen v roce 2003 jako pokračovatel dřívější úspěšné práce Svazarmu Hamry n S. Od počátku své činnosti se věnujeme výhradně práci s mládeží, především ve sportovních odvětvích.V roce 2005 se stal hlavní náplní činnosti klubu biketrial (dříve cyklotrial) a od té doby jsme si na vlastní náklady vybudovali krásný trialpark a zaznamenali mnoho úspěchů.

Co je biketrial a jak působí na výchovu mládeže?

Biketrial je individuální sportovní činnost uskutečňovaná na speciálních jízdních kolech s rozměrem kol do 26". Jezdec pohybující se na kole vlastní silou překonává rozmanité přírodní nebo umělé překážky v kontrolním úseku a to během určeného časového limitu s maximálním úsilím o dosažení co nejmenšího počtu trestných bodů. Biketrial je soutěží bodovací.

Trať soutěže je vedena volným nebo lesním terénem po cestách, stezkách a pěšinkách, a jen výjimečně mimo ně, pokud to je nezbytně nutné k dosažení místa kontrolního úseku. Kontrolní úsek je ohraničené území, v němž jezdec v časovém limitu překonává přírodní nebo umělé překážky za účasti rozhodčího, který jezdce penalizuje trestnými body za prohřešky proti sportovnímu řádu. Pořadatel se musí snažit, aby kontrolní úseky zahrnovaly tři typické obtížnosti, 1 úsek pro dlouhé skoky, 1 úsek pro zkoušku rovnováhy ( např.: na trámech ) a jeden horského charakteru. Všechny obtížnosti však mohou být obsaženyi v jednom úseku.

Jak biketrial ovlivňuje výchovu mládeže?

Je to velmi náročný individuální sport na zvládnutí dovedností spojených s fyzickou přípravou jezdce. Vyžaduje pravidelný trénink minimálně třikrát týdně a tyto velmi náročné dovednosti nelze získat jiným způsobem. Děti se učí pravidelnému a poctivému přístupu k tréninku a velké trpělivosti. V průběhu závodů i tréninku je nutná vysoká koncentrovanost na prováděnou činnost. Zároveň tento sport buduje kolektiv dětí, kde starší a zkušenější působí jako „trenéři“ a pomocníci mladším. Tento sport v žádném případě nelze provozovat bez aktivní účasti rodičů a biketrilové kluby nejsou jen dalším kroužkem, kam lze dítě „odložit“.

Česká republika vždy patřila k zemím se světovou úrovní biketrialu a jména jako Dressler, Šimůnek, Chvojka či Kolář jsou známa příznivcům tohoto sportu na celém světě.

STANOVY ÚAMK 

Přečíst celý článek >>


Přečíst celý článek >>Přečíst celý článek >>Přečíst celý článek >>Přečíst celý článek >>Přečíst celý článek >>Přečíst celý článek >>Přečíst celý článek >>